Петрова, В. Развитие образно-схематического мышления у 5 - 6-летных детей посредством игр с кодом


Петрова, Веселинка (1993) Петрова, В. Развитие образно-схематического мышления у 5 - 6-летных детей посредством игр с кодом Украйна: Полтава


 Авторката представя съвременни звукови игри и доказва възможностите им за развитие на образно-схематичното мислене на 5 - 6-годишните.
  Статия
 образно-схематическое мышление, 5 - 6-летные дети
 Издадено
  5923
 Веселинка Петрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/