Петрова, В. Университетское образование и подготовка воспитателей детских садов в Республике Болгарии


Петрова, Веселинка (2003) Петрова, В. Университетское образование и подготовка воспитателей детских садов в Республике Болгарии Минск, Република Белорус


 Авторката представя университетското образование в Република България пред читателите на Република Белорус.
  Статия
 университетское образование, подготовка воспитателей детского сада, Республика Болгария
 Издадено
  5922
 Веселинка Петрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/