Петрова, В., С. Косева. Роль русского языка в развитие фонематического восприятия у детей дошкольного возраста


Петрова, Веселинка (2003) Петрова, В., С. Косева. Роль русского языка в развитие фонематического восприятия у детей дошкольного возраста Минск, Република Белорус


 Авторките изследват значението на изучаването на руски език от български деца и обобсновават значението на билингвизма за формиране на способността им за възприемане на звуковете в думите.
  Статия
 фонематическое восприятие, русский язык, билингвизм
 Издадено
  5920
 Веселинка Петрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/