Петрова, В. Условия овладения педагогическими способностей при подготовке воспитателей детского сада и учителей младших классов


Петрова, Веселинка (2003) Петрова, В. Условия овладения педагогическими способностей при подготовке воспитателей детского сада и учителей младших классов Минск, Република Белорус


 Авторката уточнява условията за овладяване на педагогически способности в процеса на подготовката на детски и начални учители.
  Статия
 педагогические способности, воспитатель детского сада, учитель младших классов
 Издадено
  5919
 Веселинка Петрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/