"Идея - понятие - термин ІІ"


Булева-Петрова, Марияна (2013) "Идея - понятие - термин ІІ" Българско музикознание, 2013, 3-4, с. 3-4. Print ISSN: 0204–823X


 Предговор към сборник със статии по проблеми на музикалната терминология
  Отзив
 музикална терминология, цъковна музика, постмодернизъм, барок и класицизъм


Хуманитарни науки Музикално и танцово изкуство

Humanities Music and Dance Arts

 Издадено
  5898
 Марияна Булева-Петрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/