Нова пътека към корените на националната ни идентичност


Булева-Петрова, Марияна (2012) Нова пътека към корените на националната ни идентичност Българско музикознание, 2012, 2, с. 114-116. Print ISSN: 0204–823X


 Отзив за сборника "Кое е истинското българско църковно пеене"; със съст. Юлиан Куюмджиев
  Отзив
 истинското българско църковно пеене


Хуманитарни науки Музикално и танцово изкуство

Humanities Music and Dance Arts

 Издадено
  5897
 Марияна Булева-Петрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/