Милев Д.; Mетоди за изследване на информационни системи


Милев, Димо (2015) Милев Д.; Mетоди за изследване на информационни системи Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2015, Юбилейна международна научна конференция "50 години ВТУ "Св.св. Кирил и Методий"", 10. 05. 2013 г., с. 109-118, ISBN:978-619-208-007-5


 In this paper the methods that could be applied to information systems research are presented. Qualitative and quantitative methods of research are investigated. Several important differences between qualitative and quantitative methods are shown. One of the widely accepted classifications of research paradigms was briefly described. The most common qualitative research methods, applied in the study of information systems, are examined.
  Доклад
 Information system, Qualitative research, Action research, Case study, Ethnography, Grounded theory


Природни науки, математика и информатика Информатика и компютърни науки

Natural sciences, mathematics and informatics Informatics and Computer Science

 Издадено
  5836
 Димо Милев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/