Българската православна църква и държавната власт в Княжество/Царство България 1878-1912 г. Институционални отношения. Faber, В. Търново, 2012. 568 с. ISBN - 978-954-400-821-5 COBISS.BG-ID - 1257579492


Петков, Петко (2012) Българската православна църква и държавната власт в Княжество/Царство България 1878-1912 г. Институционални отношения. Faber, В. Търново, 2012. 568 с. ISBN - 978-954-400-821-5 COBISS.BG-ID - 1257579492


 В монографията се анализират институционалните отношения между БПЦ и държавните власти в Княжество/Царство България от периода на Временното руско окупационно управление (1878-1879 г.) до началото на Балканската война 1912 г.
  Монография
 Българска екзархия, протодържава, Княжество/Царство България, Конституция, Екзархийски устав
 Издадено
  5809
 Петко Петков

4. Драгомир Йорданов, Границите на България 1870-1886 г. Историческо формиране и развитие. В. Търново : Фабер, 2018, 720 стр. ISBN - 978-619-00-0782-1 COBISS.BG-ID - 1287612900 с. 705

3. Иван Тютюнджиев, Дневник на Светата Търновска митрополия (1870-1871). В. Търново : изд. Ровита, 2016, 335 с. ISBN 978-954-8914-36-9 с. 146; 327

1. Маргарита Карамихова, Динамика на свети места и поклонничества в постсоциалистическа България, В. Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2014, 371 стр. ISBN - 978-954-524-942-6 COBISS.BG-ID - 1265735908 с. 68

2. Милко Палангурски, Учредителите. Участниците в Учредителното народно събрание в Търново 10.ІІ-16.ІV.1879. Енциклопедичен справочник. С., 2014, с. 313 ISBN 978-954-730-877-0

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/