Петко Ст. Петков, Българската православна църква и държавната власт в Княжество/Царство България 1878-1912 г. Институционални отношения. Faber, В. Търново, 2012. 568 с. ISBN - 978-954-400-821-5 COBISS.BG-ID - 1257579492


Петков, Петко (2012) Петко Ст. Петков, Българската православна църква и държавната власт в Княжество/Царство България 1878-1912 г. Институционални отношения. Faber, В. Търново, 2012. 568 с. ISBN - 978-954-400-821-5 COBISS.BG-ID - 1257579492 В. Търново


 В монографията се анализират институционалните отношения между БПЦ и държавните власти в Княжество/Царство България от периода на Временното руско окупационно управление (1878-1879 г.) до началото на Балканската война 1912 г.
  Монография
 Българска екзархия, протодържава, Княжество/Царство България, Конституция, Екзархийски устав
 Издадено
  5809
 Петко Петков

2. Тютюнджиев, Иван, Дневник на Светата Търновска митрополия (1870-1871). В. Търново, 2016, с. 146, 327. ISBN 978-954-8914-36-9

1. Милко Палангурски, Учредителите. Участниците в Учредителното народно събрание в Търново 10.ІІ-16.ІV.1879. Енциклопедичен справочник. С., 2014, с. 313 ISBN 978-954-730-877-0

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/