Евхаристията като осъществяване съборността на Църквата според прот. Георги Флоровски


Димитров, Добромир (2012) Евхаристията като осъществяване съборността на Църквата според прот. Георги Флоровски Сборник научно-богословски изследвания в памет на протопр. д-р Стефан Цанков,. С.2014, с. 44-51(ISBN 978-954-07-3377-8)


  За богословието на прот. Георгий Флоровски (1893-1979) можем да кажем, че е едно завръщане към автентичните корени на Православието и е ориентирано към литургичния и аскетичния опит на Църквата, разкрит чрез съборният ум на Отците. През XX в. такова завръщане е било жизнено важно за Православната църква, поради факта, че православното богословието след падането на Византия бележи упадък. Нещо повече, самото то се отрича от своите литургични и аскетични корени и приема чужди на своето П
  Статия
 Евхаристия, съборност, еклисиология, светоотеческо богословие, Георги Флоровски


Хуманитарни науки Религия и теология

Humanities Religion and Theology

 Издадено
  5802
 Добромир Димитров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/