Изгубеното достойнство в „добрата смърт” и безплодието на „сурогатното майчинство”


Димитров, Добромир (2012) Изгубеното достойнство в „добрата смърт” и безплодието на „сурогатното майчинство” Християнство и култура(София). Год. ХI(2012), бр.1 (68), с.65-75. (ISSN1311-9761)


 Бурното развитие на технологиите и науката откри нови хоризонти пред човечеството, но създаде нови нравствени и социални проблеми. Тези огромни възможности са изключително парадоксални, тъй като технологичното развитие, служещо за улесняването на човека в неговия живот, същевременно улесни и неговата дезинформация и експлоатация[1]. Днес все повече се повдигат характерните за постмодерността въпроси за легализирането на евтаназията, еднополовите бракове, проституцията, като същевременно това гов
  Статия
 сурогатно майчинство, евтаназия, човешко достойнство, право


Хуманитарни науки Религия и теология

Humanities Religion and Theology

 Издадено
  5800
 Добромир Димитров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/