Хоровые концерты Г. Свиридова в контексте русской музыки и концертного жанра ХХ века.


Булева-Петрова, Марияна (2012) Хоровые концерты Г. Свиридова в контексте русской музыки и концертного жанра ХХ века. Сб. "Г. В. Свиридов и русская хоровая музыка", Курск, с. 180-188, ISBN 978-5-88313-786-9


 Статията е теоретично изследване на хоровите концерти в творчеството на Г. В. Свиридов. Като се разкриват композиционните подходи и оригиналността на музикалното мислене на Свиридов, творбите се вписват с широкия контекст на жанра в исторически аспект и в съвременната музика.
  Статия
 хоровой концерт, тембровый диалог, гармония


Хуманитарни науки Музикално и танцово изкуство

Humanities Music and Dance Arts

 Издадено
  5787
 Марияна Булева-Петрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/