Йорданова, Даниела. Упражнението – основен метод в образователния процес по български език в етапа 1 – 4 клас


Йорданова, Даниела (2012) Йорданова, Даниела. Упражнението – основен метод в образователния процес по български език в етапа 1 – 4 клас Сборник научни трудове от юбилейна научна конференция по повод 10 години от създаването на НВУ „Васил Левски” В. Търново, издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 2012 (с. 66-72). ISBN 978-954-753-095-9


 В статията се проследят и анализират теоретичните източници и концепции на автори, в които упражнението се определя като водещ метод в образователния процес по български език в етапа 1 – 4 клас. Акцентът е поставен при класификацията на упражненията по български език за началния етап на основната образователна степен с оглед на съвременните изисквания.
  Доклад
 метод, упражнение, образователен процес по български език в 1- 4 клас.
 Издадено
  5707
 Даниела Йорданова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/