За езиковата компетентност на студентите – бъдещи начални учители


Йорданова, Даниела (2010) За езиковата компетентност на студентите – бъдещи начални учители Международна научна конференция „Педагогическата среда в университета като пространство за професионално-личностно развитие на бъдещия специалист” на СУ „Кл. Охридски”, Педагогически факултет, Китен,


 В статията се разкрива значението на езиковата компетентност за професията на началния учител. Проследяват се възможностите на лингвистичната подготовка на студентите с оглед на професионалната им реализация като начални учители.
  Статия
 Езикова компетентност, студенти, бъдещи начални учители
 Издадено
  5687
 Даниела Йорданова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/