Йорданова, Даниела. Специфика на портфолиото на студентите педагози при хоспитирането им по български език


Йорданова, Даниела (2012) Йорданова, Даниела. Специфика на портфолиото на студентите педагози при хоспитирането им по български език Сборник научни трудове от юбилейна научна конференция по повод 10 години от създаването на НВУ „Васил Левски”. В. Търново, издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 2012 (с. 73-80). ISBN 978-954-753-095-9


 Статията разкрива спецификата при разработването на портфолио при хоспитирането на студентите педагози по български език и литература. за да бъдат оценени знанията им обективно.
  Доклад
 Специфика, порфолио, студенти педагози, хоспитиране, български език
 Издадено
  5686
 Даниела Йорданова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/