Йорданова, Даниела и др. Възможности за използване на мултимедията в урока по литература /1.-4. клас/


Йорданова, Даниела (2012) Йорданова, Даниела и др. Възможности за използване на мултимедията в урока по литература /1.-4. клас/ Юбилейна международна университетска конференция «130 години предучилищно образование в България. В. Търново, университетско издателство « Св. св. Кирил и Методий», 2012. ISBN 978-954-524-842-9


 В доклада се описват предимствата и недостатъците при използването на мултимедията в образователния процес по литература в 1- 4 клас,конкретизират се варианти за включване на мултимедията в урока по литература в - 4 клас.
  Доклад
 Възможност, мултимедия, урок по литература, 1 -4 клас
 Издадено
  5685
 Даниела Йорданова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/