Учебната документация за първи клас с оглед на обучението по правоговор. Сборник "Традиции и иновации в началното образование". София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски"Юбилеен сборник в чест на 70-годишната на проф. Ст. Здравкова. София. Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2013 , с. 253-260. ISBN 978-954-07-3634-1


Йорданова, Даниела (2013) Учебната документация за първи клас с оглед на обучението по правоговор. Сборник "Традиции и иновации в началното образование". София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски"Юбилеен сборник в чест на 70-годишната на проф. Ст. Здравкова. София. Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2013 , с. 253-260. ISBN 978-954-07-3634-1 Традиции и иновации в началното образование. Юбилеен сборник в чест на 70-годишната на проф. Ст. Здравкова. София. Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2013 (с. 253-260). ISBN 978-954-07-3634-1


  В доклада се анализира учебната документация за І клас, като се очертават някои възможности и нерешени въпроси, свързани с обучението по правоговор на малките ученици.
  Доклад
 Учебна документация, първи клас, обучение по правоговор
 Издадено
  5684
 Даниела Йорданова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/