Йорданова, Даниела и др. Дидактическа технология за формиране на словесноизпълнителска компетентност на студентите педагози чрез неформалното образование


Йорданова, Даниела (2012) Йорданова, Даниела и др. Дидактическа технология за формиране на словесноизпълнителска компетентност на студентите педагози чрез неформалното образование Международна юбилейна научна конференция на НВУ "В. Левски". В. Търново, издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 2012 (с. 81-90). ISBN 978-954-753-095-9


 В статията е описана дидактическа технология за формиране на словесноизпълнителската компетентност на студентите педагози чрез неформалното образование, като е представена част от словесните упражнения.
  Доклад
 Дидактическа технология, словесноизпълнителска компетентност, студенти педагози, неформално образова
 Издадено
  5682
 Даниела Йорданова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/