Даниела Йорданова. Вариант за диагностика на словесноизпълнителските умения на студентите педагози, участници в студентски експериментален театър


Йорданова, Даниела (2012) Даниела Йорданова. Вариант за диагностика на словесноизпълнителските умения на студентите педагози, участници в студентски експериментален театър В. Търново. Педагогически алманах, университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий" (с. 77-90).ISSN 1310 -358X.


 В статията се предлага апробиран вариант за диагностика на словесноизпълнителските умения на студентите педагози.
  Статия
 Вариант, диагностика, словесноизпълнителски умения, студенти педагози, студентски експериментален те
 Издадено
  5681
 Даниела Йорданова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/