Йорданова, Даниела. Проблемът за ограмотяването в подготовката на бъдещия детски и начален учител


Йорданова, Даниела (2012) Йорданова, Даниела. Проблемът за ограмотяването в подготовката на бъдещия детски и начален учител Международна научна конференция. Китен, 2012.


 В доклада се проследяват съвременните тенденции в подготовката на бъдещия детски и начален учител с оглед на ограмотяването.
  Доклад
 Ограмотяване, подготовка, детски и начален учител
 Издадено
  5679
 Даниела Йорданова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/