Методи на обучение по правоговор в етапа I - IV клас


Йорданова, Даниела (2010) Методи на обучение по правоговор в етапа I - IV клас Годишна научна университетска конференция на НВУ "В. Левски", 2010.


 В статията се предлага технологичен вариант от методи за обучение по правоговор на учениците в етапа I- IV клас.
  Статия
 Методи, обучение по правоговор, I - IV клас.
 Издадено
  5678
 Даниела Йорданова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/