Дидактически изисквания при хоспитиране на студентите педагози


Йорданова, Даниела (2010) Дидактически изисквания при хоспитиране на студентите педагози В. Търново


 В доклада се представят основните дидактически изисквания пи хоспитирането на студентите педагози като част от професионално-практическата им подготовка.
  Доклад
 Хоспитиране
 Издадено
  5676
 Даниела Йорданова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/