За формиращото оценяване в началното обучение по правоговор и правопис


Йорданова, Даниела (2008) За формиращото оценяване в началното обучение по правоговор и правопис Шумен


 В доклада се представят апробирани технологични варианти за формиращо оценяване в началното обучение по правоговор и правопис.
  Доклад
 Формиращо оценяване, начално обучение, правоговор, правопис.
 Издадено
  5675
 Даниела Йорданова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/