Семейството като фактор за формиране на детската езикова култура и университетското образование


Йорданова, Даниела (2009) Семейството като фактор за формиране на детската езикова култура и университетското образование Международна научно-практическа конференция на тема: "Хуманизация и демократизация на университетското образование. Китен, 2009.


  В статията се анализират данни от анкетно проучване с родители на ученици от 1-4 клас, проведено от студенти стажанти, с цел да се откроят възможности и нерешени проблеми за формиране на детската езикова култура между семейството и училището.
  Статия
 Университетско образование, семество, фактор, формиране на детска езикова култура.
 Издадено
  5674
 Даниела Йорданова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/