Възможности за интерактивно обучение на студентите педагози


Йорданова, Даниела (2010) Възможности за интерактивно обучение на студентите педагози Годишна университетска научна конференция на НВУ "В. Левски", 2010.


 В доклада се предлагат вариантни технологични решения за интерактивно обучение на студентите педагози.
  Доклад
 интерактивно обучение, възможности, студенти педагози
 Издадено
  5673
 Даниела Йорданова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/