За упражненията по български език в 1-4 клас


Йорданова, Даниела (2010) За упражненията по български език в 1-4 клас Годишна научна университетска конференция на НВУ "В. Левски", 2010.


 Разглеждат се същността и функциите на упражненията в началното родноезиково обучение. Представя се класификация на видовете упражнения. Поставя се акцент върху комуникативните упражнения.
  Статия
 български език, упражнения, 1-4 клас
 Издадено
  5672
 Даниела Йорданова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/