Ранното чуждоезиково обучение по английски език в две скандинавски страни. – Педагогически алманах, 2011, (изв. бр.), с. 92-98. Print ISSN 1310-358X. COBISS.BG-ID 1249034724


Симеонова, Катя (2011) Ранното чуждоезиково обучение по английски език в две скандинавски страни. – Педагогически алманах, 2011, (изв. бр.), с. 92-98. Print ISSN 1310-358X. COBISS.BG-ID 1249034724 Велико Търново


 В статията се представят лични впечатления на автора от проведени наблюдения над урочни дейности по английски език в начални училища в Норвегия и Швеция.
  Статия
 ранно чуждоезиково обучение, Норвегия, Швеция
 Издадено
  5635
 Катя Симеонова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/