Техническата култура в технологичното обучение: прости механизми. Сб. от юбилейната научна конференция по повод 10 години от създаването на Националния военен университет "Васил Левски", Велико Търново, 14-15 юни 2012 година. Ред. И. Георгиева. Велико Търново: Издателски комплекс на НВУ "Васил Левски", 2012, с. 60-65. ISBN 978-954-753-095-9. COBISS.BG-ID 1251240676


Симеонова, Катя (2012) Техническата култура в технологичното обучение: прости механизми. Сб. от юбилейната научна конференция по повод 10 години от създаването на Националния военен университет "Васил Левски", Велико Търново, 14-15 юни 2012 година. Ред. И. Георгиева. Велико Търново: Издателски комплекс на НВУ "Васил Левски", 2012, с. 60-65. ISBN 978-954-753-095-9. COBISS.BG-ID 1251240676 Велико Търново


 Обобщава се продължителен изследователски опит върху формирането и развиването на умелост и познание по отношение на простите механизми у студенти - бъдещи начални учители.
  Доклад
 технологично обучение, техническа култура, прости механизми
 Издадено
  5632
 Катя Симеонова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/