Аз знам защо! Учебно помагало за ученици от 1. – 4. клас. Пловдив, Астарта, 2011, 130 с, ISBN 975-954-350-124-3 COBISS.BG-ID 1253118436


Кръстева, Антония (2011) Аз знам защо! Учебно помагало за ученици от 1. – 4. клас. Пловдив, Астарта, 2011, 130 с, ISBN 975-954-350-124-3 COBISS.BG-ID 1253118436 Астарта, Пловдив


 Учебното помагало е предназначено за ученици от началното училище.
  Учебник / Учебно помагало
 ученици, обучение
 Издадено
  5613
 Антония Кръстева

1. Дончева, Ю. Методика на обучението по Човекът и обществото. Русенски университет „Ангел Кънчев”, Русе, 2014, с. 87, ISBN: 978-954-712-606-0 (в литература)

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/