Бъртранд Ръсел за образованието и критическото мислене. – сп. Диоген. УИ “Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2012, с. 167-173, ISBN 978-954-524-806-1 COBISS.BG-ID 1238994916


Кръстева, Антония (2012) Бъртранд Ръсел за образованието и критическото мислене. – сп. Диоген. УИ “Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2012, с. 167-173, ISBN 978-954-524-806-1 COBISS.BG-ID 1238994916 сп. Диоген. УИ “Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново.


 В статията се анализира научната нагласа и философия на Б. Ръсел, свързани с образователните реформи, конкретно с идеята за критическото мислене.
  Статия
 критическо мислене, философи
 Издадено
  5609
 Антония Кръстева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/