Образователни стратегии по конструктивно-технически и битови дейности за предучилищна възраст, В. Търново. из. Слово, учебник, ІІ-ро допълнено издание. [с. 166], ISBN 978-954-439-962-7


Гайдова, Радка (2012) Образователни стратегии по конструктивно-технически и битови дейности за предучилищна възраст, В. Търново. из. Слово, учебник, ІІ-ро допълнено издание. [с. 166], ISBN 978-954-439-962-7 изд. Слово, В. Търново, [с. 166], ISBN 978-954-439-962-7, COBISS.BG-ID - 1255429860


 Представя теоретико-методическите основи на образователно направление - Конструктивно-технически и битови дейности, създадени, утвърдени и осъвременени през 130-годишното развитие на предучилищното образование в България.
  Учебник / Учебно помагало
 
 Издадено
  5602
 Радка Гайдова

1. Цитиране 1 Гайдова, Р. Образователни стратегии по конструктивно-технически и битови дейности за предучилищна възраст», Слово, В. Търново, ІІ доп.изд., 2012, ISBN 978-954-439-962-7 Конакчиева, П., Теоретични основи и съдържание на екологичното образование в детската градина. Унив. изд. „Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2013, с. 204, в литература № 25 Цитиране 2 Гайдова, Р. Образователни стратегии по конструктивно-технически и битови дейности за педучилищна възраст», Слово, В. Търново, ІІ доп.изд., 2012, ISBN 978-954-439-962-7 Конакчиева, П., Технологична организация на екологичното образование в детската градина. Унив. изд. „Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2013, с.173, в литература № 29 Цитиране 3 Гайдова, Р. Образователни стратегии по конструктивно-технически и битови дейности за предучилищна възраст», Слово, В. Търново, ІІ доп.изд., 2012, ISBN 978-954-439-962-7 Симеонова, К., Техническата грамотност в началното технологично обучение, Фабер, 2013, с. 77; в литература с. 255-256 Цитиране 4 Гайдова, Р. Образователни стратегии по конструктивно-технически и битови дейности за предучилищна възраст», Слово, В. Търново, ІІ доп.изд., 2012, ISBN 978-954-439-962-7 Петкова, С. Дисертационен труд -„Педагогически технологичен модел за формиране на игрова компетентност чрез използване на условно изобразителни средства в педагогическото взаимодействие в предучилищна възраст”, РУ, А. Кънчев, 2012, с.10, 12, 16, 17, 31, 33, 39, 45, 47, 48, 49, 56, 57, 67, 77, 119, 141,137;х в литературата №№ 26; 27; 28; 29; 30; 31.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/