Перспективи за европеизиране на технологичното обучение в предучилищна и начална училищна възраст. Perspektivi za evropeizirane na tehnologichnoto obuchenie v preduchilishtna i nachalna uchilishtna vazrastл В. Търново, ВТУ, ЮМУК "130 години предучилищно образование в България".VTU, YuMUK "130 godini preduchilishtno obrazovanie v Balgariya". с. 132-136, ISBN 978-954-524-842-9


Гайдова, Радка (2012) Перспективи за европеизиране на технологичното обучение в предучилищна и начална училищна възраст. Perspektivi za evropeizirane na tehnologichnoto obuchenie v preduchilishtna i nachalna uchilishtna vazrastл В. Търново, ВТУ, ЮМУК "130 години предучилищно образование в България".VTU, YuMUK "130 godini preduchilishtno obrazovanie v Balgariya". с. 132-136, ISBN 978-954-524-842-9 ВТУ, ЮМУК "130 години предучилищно образование в България".с. 132-136, ISBN 978-954-524-842-9 VTU, YuMUK "130 godini preduchilishtno obrazovanie v Balgariya".


 Идеята е, чрез добри европейски образователни практики, обучението по културно-образователна област техника и технологии в детската градина и основното училище, да се приобщава към постиженията на образованието в ЕС. Ideyata e, chrez dobri evropeyski obrazovatelni praktiki, obuchenieto po kulturno-obrazovatelna oblast tehnika i tehnologii v detskata gradina i osnovnoto uchilishte, da se priobshtava kam postizheniyata na obrazovanieto v ES.
  Доклад
 деца,ученици,студенти, техника, технологии,обучение,европейски практики.detsa,uchenitsi,studenti,
 Издадено
  5601
 Радка Гайдова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/