Перспективи за европеизиране на технологичното обучение в предучилищна и начална училищна възраст.


Гайдова, Радка (2012) Перспективи за европеизиране на технологичното обучение в предучилищна и начална училищна възраст. ВТУ, Унив. изд. „Св.св. „Кирил и Методий”, 2012, ISBN 978-954-524-842-9


  Докладът очертава пътя на развитие и промени във висшето педагогическо образование в предучилищната и основната образователни степени в България и конкретно в областта на техниката и технологиите. Идеята повече е насочена към практическата подготовка като основна форма за стимулиране и развиване на практически професионални умения у студентите за учителски труд. Проучването на европейските практики, както и техния подбор и възможности за съструктуриране с добри наши, се очаква да предизвикат обновителни промени както в практическата подготовка на бъдещите учители, така и в академичното взаимодействие между преподавателите и студентите-педагози при опознаване и усвояване на теоретичната философия на техниката и технологиите.
  Доклад
 деца, студенти, ученици, техника, технологии,обучение,европейски практики.
 Издадено
  5600
 Радка Гайдова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/