Технологичното обучение на подрастващите от 3 до 11 години в България Tehnologichnoto obuchenie na podrastvashtite ot 3 do 11 godini v Balgariya, В. Търново. ВТУ, сп. Педагогически алманах, Унив.изд. Св. св. Кирил и Методий", 2011 Pedagogicheski almanah, VTU


Гайдова, Радка (2011) Технологичното обучение на подрастващите от 3 до 11 години в България Tehnologichnoto obuchenie na podrastvashtite ot 3 do 11 godini v Balgariya, В. Търново. ВТУ, сп. Педагогически алманах, Унив.изд. Св. св. Кирил и Методий", 2011 Pedagogicheski almanah, VTU Педагогически алманах, Унив.изд. Св. св. Кирил и Методий", 2011 Pedagogicheski almanah, VTU


 Представя ретроспекция и съвременни образователни проблеми и практики на обучението на 3-7-годишните деца от предучилищна възраст и 7-11-годишните ученици в началния етап на основното училище по Техника и технологии - Конструктивно-технически дейности и Домашен бит и техника в България.(съавтор) Predstavya retrospektsiya i savremenni obrazovatelni problemi i praktiki na obuchenieto na 3-7-godishnite detsa ot preduchilishtna vazrast i 7-11-godishnite uchenitsi v nachalniya etap na osnovnoto uchi
  Статия
 техника, технологии, деца, ученици, обучение;tehnika, tehnologii, detsa, uchenitsi, obuchenie
 Издадено
  5598
 Радка Гайдова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/