Взаимовръзките между понятията физическо възпитание и човешка инвалидност


Алексиева, Милена (2005) Взаимовръзките между понятията физическо възпитание и човешка инвалидност сб. “Съвременни аспекти на спортното образование”, 2005


 Разглеждайки връзката между дейностите на физическото възпитание и проявите на понятието “инвалидност”, се установява не само анатомичен смисъл, но и че инвалидността има своя душевна, духовна, както и обществена перспектива, която в проектирането на професионалната дейност във физическото възпитание /”както във фазата на мотивацията, така и в нейната непосредствена теренна динамика”/ има различни значения. Необходимо е включването на такива лица в индивидуални и групови занимания в часове по ф
  Доклад
 физическо възпитание, професионална работа, хора с увреждания
 Издадено
  5595
 Милена Алексиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/