Алексиева, Милена. Анализ на игрови показатели на състезателки от женски баскетболен клуб. 2006, сп. Спорт и наука от Научна конференция "Актуални проблеми на спортната тренировка" 17 май 2006, бр. 2, София, с. 98-108 ISSN 1310-3393


Алексиева, Милена (2006) Алексиева, Милена. Анализ на игрови показатели на състезателки от женски баскетболен клуб. 2006, сп. Спорт и наука от Научна конференция "Актуални проблеми на спортната тренировка" 17 май 2006, бр. 2, София, с. 98-108 ISSN 1310-3393 сп. Спорт и наука от Научна конференция "Актуални проблеми на спортната тренировка" 17 май 2006, бр. 2, София, с. 98-108 ISSN 1310-3393


 Целта на изследването е да се установи индивидуалния принос на състезателките и да се отличат най-комплексните сред тях. За постигането на тази цел са решени следните задачи: Да се сравнят състезателките по индивидуални показатели. Да се класират състезателките по тези показатели.
  Статия
 баскетбол, жени, игрови показатели


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  5591
 Милена Алексиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/