H.Moneva “Model of an intellectual search engine represented by the fuzzy sets theory”, CompSysTech-2004, Rousse, Bulgaria


Монева, Христина (2004) H.Moneva “Model of an intellectual search engine represented by the fuzzy sets theory”, CompSysTech-2004, Rousse, Bulgaria Rousse, Bulgaria


 
  
 
 
  559
 Христина Монева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/