Алексиева, Милена. Сравнителен анализ на игровата ефективност на отбори по баскетбол. сборник „Съвременният поглед на докторанта към науката” 2012, Благоевград: Университетско издателство ”Неофит Рилски”, с. 96-102 ISBN 978-954-680-787-8 - сборник „Съвременният поглед на докторанта към науката” 2012, Благоевград: Университетско издателство ”Неофит Рилски”, с. 96-102 ISBN 978-954-680-787-8; COBISS.BG-ID 1248044004


Алексиева, Милена (2012) Алексиева, Милена. Сравнителен анализ на игровата ефективност на отбори по баскетбол. сборник „Съвременният поглед на докторанта към науката” 2012, Благоевград: Университетско издателство ”Неофит Рилски”, с. 96-102 ISBN 978-954-680-787-8 - сборник „Съвременният поглед на докторанта към науката” 2012, Благоевград: Университетско издателство ”Неофит Рилски”, с. 96-102 ISBN 978-954-680-787-8; COBISS.BG-ID 1248044004 сборник „Съвременният поглед на докторанта към науката” 2012, Благоевград: Университетско издателство ”Неофит Рилски”, с. 96-102 ISBN 978-954-680-787-8


 Изследването на параметрите (показателите) на отборната състезателна ефективност по време на важни първенства и турнири позволява да бъдат разкрити характерните особености на всеки отбор. Сравняването на тези параметри с постиженията на други отбори дава възможност на всеки от треньорите обективно да направи преценка на играта и да открие, както плюсовете, така и минусите в играта на своя отбор и на противниковия.
  Статия
 баскетбол, кадети, игрова ефективност, анализ


Здравеопазване и спорт Спорт
Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…
Хуманитарни науки

Humanities
Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…
Health care and sport Sports

 Издадено
  5588
 Милена Алексиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/