Алексиева, Милена, Стоян Денев, Светослав Стефанов, Милен Видиновски. Ефективност от рекламните продукти в спортните събития на sportuvam.info. III Международна научна конференция “Кинезиология 2011”, В. Търново: “Бойка” сборник “Кинезиология 2011” с. 209-213 ISSN 1313-244X / Стоян Денев, Светослав Стефанов, Милен Видиновски - III Международна научна конференция “Кинезиология 2011”, В. Търново: “Бойка” сборник “Кинезиология 2011” с. 209-213 ISSN 1313-244X


Алексиева, Милена (2011) Алексиева, Милена, Стоян Денев, Светослав Стефанов, Милен Видиновски. Ефективност от рекламните продукти в спортните събития на sportuvam.info. III Международна научна конференция “Кинезиология 2011”, В. Търново: “Бойка” сборник “Кинезиология 2011” с. 209-213 ISSN 1313-244X / Стоян Денев, Светослав Стефанов, Милен Видиновски - III Международна научна конференция “Кинезиология 2011”, В. Търново: “Бойка” сборник “Кинезиология 2011” с. 209-213 ISSN 1313-244X III Международна научна конференция “Кинезиология 2011”, В. Търново: “Бойка” сборник “Кинезиология 2011” с. 209-213 ISSN 1313-244X


 Промените в социално-икономическите условия в България провокират преосмислянето на конвенционалното схващане за организиране и провеждане на спортно събитие. Спортът се изгражда и върху икономическа база. Глобализацията и навлизането в него на значителни капитали разширяват пазарните му рамки, а оттам и възможностите му той да служи като благоприятна среда за бизнес. В етапите за планиране и организация на спортни събития специално място заема рекламната кампания. Теоретичната рамка, която се
  Доклад
 спортно събитие, рекламна кампания, спортен маркетинг и мениджмънт


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  5586
 Милена Алексиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/