Алексиева, Милена. Характеристика на специфичната игрова ефективност на баскетболисти (кадети). Сп. Спорт и наука, 2011, бр. 3, София, с. 24-30 ISSN 1310-3393 - Сп. Спорт и наука, 2011, бр. 3, София, с. 24-30 ISSN 1310-3393


Алексиева, Милена (2011) Алексиева, Милена. Характеристика на специфичната игрова ефективност на баскетболисти (кадети). Сп. Спорт и наука, 2011, бр. 3, София, с. 24-30 ISSN 1310-3393 - Сп. Спорт и наука, 2011, бр. 3, София, с. 24-30 ISSN 1310-3393 Сп. Спорт и наука, 2011, бр. 3, София, с. 24-30 ISSN 1310-3393


 Спортологичният анализ на индивидуалната състезателна ефективност дава възможност на треньорите да разкрият особеностите на всеки баскетболист, да установят не само силните, но и слабите страни в неговата подготовка и на тази база успешно да управляват учебно-тренировъчния процес на целия отбор. При провеждане на изследвания в екстремалните условия на състезанието най-често се използват така наречените игрови показатели. Те позволяват да се прави по-точен и по-пълен анализ на състезателната дей
  Статия
 баскетбол, индивидуална състезателна ефективност, оптимизиране


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  5584
 Милена Алексиева

1. Божков, Г., В. Павлов. Изследване на ефективността на специализирана методика за спортна подготовка на елитни баскетболистки. Сп. Спорт и наука, 2015, бр. 5, София, с. 41-47 ISSN 1310-3393

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/