Алексиева, Милена. Изследване на индивидуалната състезателна ефективност на баскетболистите от отбора на „Черно море” – Варна (кадети). Сп. Спорт и наука, 2010, бр. 3, София, с. 47-54 ISSN 1310-3393 - Сп. Спорт и наука, 2010, бр. 3, София, с. 47-54 ISSN 1310-3393


Алексиева, Милена (2010) Алексиева, Милена. Изследване на индивидуалната състезателна ефективност на баскетболистите от отбора на „Черно море” – Варна (кадети). Сп. Спорт и наука, 2010, бр. 3, София, с. 47-54 ISSN 1310-3393 - Сп. Спорт и наука, 2010, бр. 3, София, с. 47-54 ISSN 1310-3393 Сп. Спорт и наука, 2010, бр. 3, София, с. 47-54 ISSN 1310-3393


 Игровите действия на висококвалифицирани баскетболисти представляват голям интерес за изследване от страна на спортните специалисти, но едва през последните години в спортологичната литература се срещат анализи на игровите прояви на млади играчи. Задълбоченият анализ на индивидуалната състезателна ефективност дава възможност на треньорите да разкрият особеностите на всеки баскетболист, да установят не само силните, но и слабите страни в неговата подготовка и на тази база успешно да управляват уч
  Статия
 баскетбол, индивидуална състезателна ефективност, оптимизиране


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…
Здравеопазване и спорт Спорт

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…
Health care and sport Sports

 Издадено
  5582
 Милена Алексиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/