Алексиева, Милена, Стоян Денев. Варианти за оценяване на индивидуалните способности на участниците в турнирите по баскетбол при хора с интелектуални затруднения. Научна конференция с международно участие - 25 г. сборник доклади 25 години Педагогически факултет, Ред. Кузманова-Карталова, Розалия Йорданова, В. Търново: „Фабер” 2010, с. 569-574 ISBN 978-954-400-422-4; COBISS.BG-ID 1236540644


Алексиева, Милена (2010) Алексиева, Милена, Стоян Денев. Варианти за оценяване на индивидуалните способности на участниците в турнирите по баскетбол при хора с интелектуални затруднения. Научна конференция с международно участие - 25 г. сборник доклади 25 години Педагогически факултет, Ред. Кузманова-Карталова, Розалия Йорданова, В. Търново: „Фабер” 2010, с. 569-574 ISBN 978-954-400-422-4; COBISS.BG-ID 1236540644 Научна конференция с международно участие - 25 г. сборник доклади 25 години Педагогически факултет, В. Търново: „Фабер” 2010, с. 569-574 ISBN 978-954-400-422-4


 Програмата на Спешъл Олимпикс за разширяване практикуването на баскетбол в България наложи необходимостта от изготвяне на унифицирани тестове, за да бъдат установени специфичните умения по баскетбол на състезателите с интелектуални затруднения. В разработката са представени три упражнения, които са описани детайлно, и спомагат за оценяването и дивизионирането на атлетите с интелектуални затруднения, участници в състезания по баскетбол.
  Доклад
 баскетбол, атлети с интелектуални затруднения, унифицирани тестове


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  5580
 Милена Алексиева

1. Църова, Р. Баскетбол на инвалидни колички. (монография), София: БОЛИД ИНС, ISNB 978-954-394-126-1 с. 72

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/