Алексиева, Милена, Милен Видиновски. Тиймбилдинг – рекреация и екстремност. Педагогически алманах, В. Търново:Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2009 бр. 2 с.122-127 ISSN 1310-358X / Милен Видиновски COBISS.BG-ID 1235190244


Алексиева, Милена (2009) Алексиева, Милена, Милен Видиновски. Тиймбилдинг – рекреация и екстремност. Педагогически алманах, В. Търново:Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2009 бр. 2 с.122-127 ISSN 1310-358X / Милен Видиновски COBISS.BG-ID 1235190244 Педагогически алманах, В. Търново:Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2009 бр. 2 с.122-127 ISSN 1310-358X


 Милиони хора в целия свят се занимават с алпинизъм, парашутизъм, рафтинг, скално катерене и др. Считани до скоро за опасни дисциплини, сега намират широко приложение в спортната анимация и туризма, не само като средство за възстановяване и забавление, а и като един добър подход за сплотяване на колектива. Такъв вид преживяване е така нареченият тиймбилдинг (teambuilding), което в превод означава “изграждане на екип”. Тиймбилдингът е активност, насочена към засилване на неформалните контакти межд
  Статия
 тиймбилдинг, рекреация, екипност, екстремност, спортна анимация


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  5575
 Милена Алексиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/