Алексиева, Милена. Установяване на корелационните зависимости между физическите качества на 9-10-годишни деца в етапа на начално обучение по минибаскетбол. 2008 сп. Спорт и наука, бр. 3, София, с. 109-115 ISSN 1310-3393; COBISS.BG-ID 1182519524


Алексиева, Милена (2008) Алексиева, Милена. Установяване на корелационните зависимости между физическите качества на 9-10-годишни деца в етапа на начално обучение по минибаскетбол. 2008 сп. Спорт и наука, бр. 3, София, с. 109-115 ISSN 1310-3393; COBISS.BG-ID 1182519524 сп. Спорт и наука, 2008, бр. 3, София, с. 109-115 ISSN 1310-3393


 Целта на настоящото изследване е да се проследи нивото на развитие на физическите качества на 9-10-годишни деца преди и след проведено начално обучение по минибаскетбол.
  Статия
 минибаскетбол, физически качества, корелационни зависимости, анализ


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  5572
 Милена Алексиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/