Мултимедийни технологии


Марков, Атанас (2010) Мултимедийни технологии Фабер, В. Търново, ISBN: 978-954-400-403-3


 В книгата са разгледани някои аспекти на компютърната мултимедия и програмни среди за разработване на мултимедийни проекти. Отделено е преди всичко внимание на мултимедийните технологии. Отчитайки практическата насоченост на материала са дадени в сбита форма ръководства за работа с програмните приложения Adobe Premiere Pro CS3 и Adobe Flash CS4 за създаване на мултимедийни проекти. Предназначена е за студенти от специалностите “Компютърни науки”, “Информатика”, “Педагогика на обучението по математика и информатика” - бакалаври и магистри и за други читатели, които се интересуват от проблематиката на компютърната мултимедия.
  Учебник / Учебно помагало
 Мултимедийни технологии


Природни науки, математика и информатика Информатика и компютърни науки

Natural sciences, mathematics and informatics Informatics and Computer Science

 Издадено
  5522
 Атанас Марков

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/