Lexique nominal, Deuxième partie


Стоянова, Невена (2011) Lexique nominal, Deuxième partie Велико Търново: УИ “Св. св. Кирил и Методий”, 2011, 264 с., ISBN 978-954-524-787-3, COBISS.BG-ID - 1229386468


 Учебник по номинална лексика на френския език, 2-ра част (в съавт.)
  Учебник / Учебно помагало
 номинална лексика, френски език


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  5516
 Невена Стоянова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/