Да разтворим учебника по хармония на Парашкев Хаджиев


Булева-Петрова, Марияна (2012) Да разтворим учебника по хармония на Парашкев Хаджиев - Българско музикознание, 2012, 1, с. 22-29. Print ISSN: 0204–823X


 Поглед към Убебника по хармония на Парашкев Хаджиев послучай 100 години от рождението му с кратък исторически преглед, анализ на теорията и методиката и размисъл за бъдещето на обучението по хармония.
  Статия
 хармония, музикалнотеоретично образование, методически приноси, функционални означения на акордите,


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  5503
 Марияна Булева-Петрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/