Политическите институции на шумерския град към средата на III хил. пр. н. е. (По данни от архива на Фара/Шурупак). – В: Сб. Societas classica. с. 59–76.


Русев, Пламен (2003) Политическите институции на шумерския град към средата на III хил. пр. н. е. (По данни от архива на Фара/Шурупак). – В: Сб. Societas classica. с. 59–76. В. Търново


 
  Статия
 
 
  547
 Пламен Русев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/