Фактори за успешно провеждане на учебно-възпитателния процес със студентите от специалност „Начална училищна педагогика” – В: Българският език в Молдова. Сб. от Десетата международна научна конференция „Функционирането на българския и другите езици и литератури в контекста на езиковата ситуация в Република Молдова"


Николова, Илияна (2010) Фактори за успешно провеждане на учебно-възпитателния процес със студентите от специалност „Начална училищна педагогика” – В: Българският език в Молдова. Сб. от Десетата международна научна конференция „Функционирането на българския и другите езици и литератури в контекста на езиковата ситуация в Република Молдова"


 Резултатната практическа изява на студентите като педагози е крайна цел на тяхното музикално обучение. Израз на това е успешното провеждане на урока по музика в общообразователното училище. Изводите, направени в доклада, са резултат от наблюдения по време на учебно-възпитателния процес и педагогическата практика на студентите в продължение на пет последователни години и анкета, проведена със студентите от четвърти последен курс на специалност “Начална педагогика” на ВТУ “Св. св. Кирил и Методий
  Доклад
 
 
  5469
 Илияна Николова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/