Месалим, лугал на Киш и Иштаран, бог на Дер. Проблеми на връзката. – Минало, 2001, 4, с. 27–39.


Русев, Пламен (2001) Месалим, лугал на Киш и Иштаран, бог на Дер. Проблеми на връзката. – Минало, 2001, 4, с. 27–39. София


 
  Статия
 
 
  546
 Пламен Русев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/