Вариант за синхронизиране (и датиране) на първите династии на Киш и Урук в Двуречието. – В: Seminarium Thracicum 5. Втори академични четения в памет на академик Гаврил Кацаров. с. 9–23.


Русев, Пламен (2001) Вариант за синхронизиране (и датиране) на първите династии на Киш и Урук в Двуречието. – В: Seminarium Thracicum 5. Втори академични четения в памет на академик Гаврил Кацаров. с. 9–23. София


 
  Статия
 
 
  545
 Пламен Русев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/